ગુરુવાર, 15 જાન્યુઆરી, 2015

યાદોના સહારે જીવતર લંબાઈ જાય છે

4o Alfred Stevens 1823-1906 (Belgian Painter, 1823-1906) Woman with Flower Pot દર્દના ફૂલો પણ ખીલી કરમાઈ જાય છે, ઝખમ પણ સમય જતા રુઝાઈ જાય છે, છો ને નીકળે જાગરણ માં ગોઝારી રાત, આશ સવાર ની દિલને અપાઈ જાય છે, મનસૂબા બધા ક્યાં કોઈના થયા છે પુરા, તડપતા દિલને વાત સમજાઈ જાય છે, મરવાના વિચારે ટુંકાતી નથી એ જિંદગી, યાદોના સહારે જીવતર લંબાઈ જાય છે, ટેવાઈ જાય છે એ હૃદય પણ તૂટી તૂટીને, આંસુઓ પણ આંખો માં જ સમાઈ જાય છે. નીશીત જોશી 28.12.14

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો