ગુરુવાર, 30 એપ્રિલ, 2009

उसे कर आबाद, दे देना सब कुछ

न करने की चाह मे करते रहे बहोत कुछ
कर के भी जो कीया खो दिया बहोत कुछ

शाम होते ही आते थे जो दरमींया मेरे
आज रैना बीती, छोड यादे, न आया और कुछ

सोचा होगी कोइ ऐसी मजबुरी शायद
वरना आके यंहा दे जाते बहोत कुछ

सुना है जहांवालो से की महोब्बत दुआ है
ए खुदा उसे कर आबाद, दे देना सब कुछ

'नीशीत जोशी'

બુધવાર, 29 એપ્રિલ, 2009


ચીતચોર છુપાઇશ ક્યાં સુધી તુ,
અમને શાંતી નથી પ્રગટાવ્યા વગર,
અમે છોડીશુ નહી ધ્યાન તારુ,
નહી માનીયે શ્યામ બોલાવ્યા વગર,
આ છાતીની જ્વાલા ઠરસે નહી,
તને બાહુપાશમા લીધા વગર,
આ તરસ તૃપ્ત થશે નહી,
ચરણામૃત પી લીધા વગર.


નીશીત જોશી

રવિવાર, 26 એપ્રિલ, 2009

છુ હુ એક નાદાન નથી પડતી કોઇ ખબર મને
તો કેમ હજી દર્શન ન આપી હેરાન કરો મને
માન્યુ કે વાત નથી કરવી મારી સાથે
પણ સ્વપ્નમા તો એકવાર આવી સતાવો મને

'નીશીત જોશી'

સોમવાર, 20 એપ્રિલ, 2009
क्या परदा है की चीलमन से लगे बैठे हो,
साफ छुपते भी नही और दीखाय भी देते हो,
थोडी सी जलक दीखा दो मुजे,
क्यो परदे में छुप रहते हो,
क्या राझ है तेरे छीपने में,
क्यो छीप छीप कर मुश्काते हो,
क्या परदा है की चीलमन से लगे बैठे हो,
साफ छुपते भी नही और दीखाय भी देते हो |

ॐńíکhít jőکhíॐ

ગુરુવાર, 9 એપ્રિલ, 2009

વિશ્વાશ પર પણ અવિશ્વાશ લાગે છે
માન પણ તો હવે અપમાન લાગે છે
આ હ્રદયવ્યથા કોણ સમજશે ઓ નિશિત
દોસ્તો પણ હવે દુશ્મનોના લિબાસમા લાગે છે
'નીશીત જોશી'

બુધવાર, 8 એપ્રિલ, 2009

કહી ને તો જો એક્વાર કે હું તારો છું,
જીવન આખુ તારામા જીવી જઈશ.....

'નીશીત જોશી'

રવિવાર, 5 એપ્રિલ, 2009

ઓહ મોંઘવારી

નીકળ્યો પ્રેમનગરી મા મળે જો કોઇ એક ઘર
ઓહ મોંઘવારી, એક ઝુપડી પણ ન મળી

નીકળ્યો ખુશ્યનગરી મા મળે જો કોઇ એક હાસ્ય
ઓહ મોંઘવારી, એક મુશ્કાન પણ ન મળી

નીકળ્યો વસંતનગરી મા મળે જો કોઇ એક ફુલ
ઓહ મોંઘવારી, એક કળી પણ ન મળી

આ મોંઘવારીએ તો કર્યો એવો ઘાટ 'નિશિત'
કે માણસોમા માનવતા પણ ન મળી

♫♥ નીશીત જોશી ♫♥

શુક્રવાર, 3 એપ્રિલ, 2009

ΨΨ જય માતાજીΨΨ


માડી તુ આવે ને મન પ્રફુલિત થઈ જાય
રડતા બાળક પણ હસતા થઈ જાય
કરે જો ફક્ત યાદ તને ઓ મારી મા
તેનો ભવ સુધરતો થઈ જાય
નાસ્તીકો નો પણ કરે તુ ઉધ્ધાર ઓ મારી મા
શરણે આવે તેનો મોક્ષ થઈ જાય
ન આવડે કોઇ પુજાપાઠ ન ધ્યાનયોગ ઓ મારી મા
ચરણ પકડે ને બધુ પાર પડી જાય
રાખજે શરણમા તારી વિનવે આ નિશિત ઓ મારી મા
આ બાળક પર પણ ભલે રહેમ થઈ જાય

'નીશીત જોશી'