શનિવાર, 1 નવેમ્બર, 2014

એક દી'

chagall_flight પાંખ ફેલાવી ઉડ્યા'તા એક દી', એકબીજાના બન્યા'તા એક દી', વીતી ગયા એ દિવસો સુહાના, અજાણતા જ મળ્યા'તા એક દી', નામ લેતા થોથવાય જીભ આજે, દિનરાત જેનું લેતા'તા એક દી', તેની તો ખબર નથી અત્યારની, અમારાથી નથી ભૂલા'તા એક દી', બીજાના નામની લગાવી મહેંદી, અમ માટે જ જે જન્મ્યા'તા એક દી'. નીશીત જોશી 12.10.14

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો