શનિવાર, 25 જૂન, 2016

કાઢશો શીશા એ દિલનો, વારો હવે ?

કેમ કહવો, ઝખ્મને સારો હવે, બે કદમ તું આપ, સથવારો હવે, વીજ ઝબકે, તો સારા શુકન છે, જામશે સાચે જ, વરસારો હવે, જે અબુધ થઈને જ, હંકારે હોડી, તેમની ડુબાડે નાવ, કિનારો હવે, એમ લાગ્યું હજુ, ક્યાં ભૂલ્યા છે ? એકધારું પ્રેમથી, પુકારો હવે, જેમ તોડયો કાંચ, એવું થાય નહિ, કે, કાઢશો શીશા એ દિલનો, વારો હવે ? નીશીત જોશી

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો