શનિવાર, 20 સપ્ટેમ્બર, 2014

રસ્તાઓ તો, ક્યાંક બીજે નીકળતા રહ્યા

ભૂલી જઈ આપેલા દુ:ખો, રોજ હસતા રહ્યા, હસતા હસતા જ, પાંપણોને ભીજવતા રહ્યા, માન્યું હતું, આપણે હવે મળશું નહિ ક્યારેય, આવતા એ વિચારે જ, નિસાસા ભરતા રહ્યા, જામી જતી હતી ધુળો, સમી-સાંજના સમણે, સપના પણ મુજના બધા, ખોટા ઠરતા રહ્યા, યાદોથી દુર તો, ક્યારેય કર્યા ન હતા હૃદયે, હાથોની લકીરો પર જ, ભરોષો કરતા રહ્યા, લઇ આવી જિંદગી, તુજ પાસ છેવટે મુજને, પણ રસ્તાઓ તો, ક્યાંક બીજે નીકળતા રહ્યા. નીશીત જોશી 13.09.14

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો