રવિવાર, 28 ઑગસ્ટ, 2016

દિવસ આવશે જરૂર

લાગલાલા લાગલાલા ગલાગલા રાત જાશે ને, દિવસ આવશે જરૂર, દુ:ખ લૈ ને, સુખ પછી લાવશે જરૂર, કોણ કોના મારફત, સોપાન બાંધશે, સાથ એ ભગવાન પણ, આપશે જરૂર, કેમ લાગે રાત, અંધારપટ હવે, દીપ કોઈ પ્રગટાવી, જશે જરૂર, લાગશે હેરાન થૈ જાશું, એમ તો, આવશે એ, સારું ત્યાં લાગશે જરૂર, જોજનો છો’ દૂર લાગે, પરંતુ છે, રાખજો વિશ્વાસ, એ આવશે જરૂર. નિશીથ જોશી 23.08.16

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો