રવિવાર, 6 જુલાઈ, 2014

ઓછા થઇ ગયા

0 ખાવા ને દાણા, કબુતર ઓછા થઇ ગયા, ન રહ્યા લાકડા, બળતણ ઓછા થઇ ગયા, શિકારી નીકળી ગયા, ન કર્યો કોઈ શિકાર, ખાલી છે જંગલો, નડતર ઓછા થઇ ગયા, નિશાન લાગતા નથી હવે કોઈ મત્સ્ય આંખે, લગાવે એવા નિશાન,અર્જુન ઓછા થઇ ગયા,, ભ્રષ્ટાચારમાં લુપ્ત થઇ ગયો છે આ માનવ, અને માનવતાના ભણતર ઓછા થઇ ગયા, એક જ છે લક્ષ બીજાઓથી આગળ નીકળવું, ભૂલી ગયા સંતોષ,ગણતર ઓછા થઇ ગયા. નીશીત જોશી 03.07.14

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો