શનિવાર, 23 ઑગસ્ટ, 2014

રહશે એક જ તુજ યાદ

યાદ તો ઘણી આવશે તુજ ઝુલ્ફોની એ સાંજ, મળશે નહિ માથે જ્યારે તડકામાં કોઈ છાંવ, દેખાશે જ્યારે મઝધારમાં તડપતી કોઈ નાવ, બેઠેલા સાથે,યાદ કરશે સુની પડેલી એ પાળ, આવશે યાદ એ અગાસી અને એ દાદરા પણ, બેઠો હોઈશ એકાંતમાં 'ને પડશે કોઈનો સાદ, નીકળી જ પડશે એ સુકાયેલી આંખોથી આંસુ, યાદ કરી,તુજ ગળે કોઈ બીજાના નામનો હાર, શ્વાસ ચાલશે 'ને જીવવું પણ પડશે ત્યાં સુધી, સહારો બીજો નહિ પણ રહશે એક જ તુજ યાદ. નીશીત જોશી 19.08.14

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો