મંગળવાર, 22 ડિસેમ્બર, 2009

'જાહ્નવી અન્તાણી'ના આપેલા વિષય 'આનંદ' પરની એક કોશીશ

ખુશીઓ મળે છે અહી
પણ માને છે કોણ
આનંદ છે ધણો અહી
આપે આનંદ સૌને
બને છે કળીથી ફુલ
આપે સુગંધ સૌને
રાત સુદંર સપના આપે
ચંન્દ્ર શીતળતાનો આનંદ
રવીની પહેલી કિરણ પ્રભાત આપે
મિત્ર આપી સહકાર આપે આનંદ
એકબીજાને અગાઢ પ્રેમ
વધારી ઉત્સાહ આપે આનંદ
ન રડો જીવન છે આંનદ
જીવો અને જીવાડો
લઇ મધુર જીવનનો આંનદ
બધુ ભુલી મનાવો આનંદ
ભલે હોય નજીવો ગમ
નાનો કરી ગમ મનાવો આંનદ
ન વેડફતા સમય મનાવો આંનદ
ચાર દીન મળેલા છે જીવનમા
દુઃખ નીરાશા ભુલી મનાવો આંનદ

'નીશીત જોશી'

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો