ગુરુવાર, 24 ડિસેમ્બર, 2009

ભુલ


ભુલ ને ભુલ માનીને ભુલી જાવ તેને,
ભુલને નહી ભુલો તો ભુલ નહી ભુલે તેને,
ખોવાય જશે સુધરવાનો મોકો પણ,
ભુલથી પણ આગળ નહી વધી શકો, ભુલો તેને
ભુલી જશો તો નહી પજવે રાતના સપના પણ
નહી કરાવે બીજીવાર ભુલ જો 'નિશિત' ભુલો તેને

નીશીત જોશી

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો