ગુરુવાર, 31 ડિસેમ્બર, 2009

HAPPY NEW YEARનવો સુરજ ઉગશે કાલે

नया सुरज आयेगा कल

નવી કિરણ આવશે કાલે

नयी किरणे आयेगी कल

જુનુ થશે બધુ જે હતુ

पुराना होगा सब जो था

નવુ જ બધુ થશે કાલે

नया सब कुछ होगा कल

વિસરાશે વિતી પળો

भुलेंगे बिती पले

પ્રતીક્ષા નવા ની રહેશે કાલે

प्रतीक्षा नये का होगा कल

વિદાય થાય છે ૨૦૦૯મુ વર્ષ

बिदाई ले रहा है २००९ का वर्ष

સ્વાગત ૨૦૧૦મુ વર્ષ આવશે કાલે

स्वागत २०१० का वर्ष आयेगा कल

WISH YOU HAPPY & PROSPERIOUS NEW YEAR
નીશીત જોશી

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો