શનિવાર, 5 ઑક્ટોબર, 2013

આપ સૌએ કરી દીધો કરજદાર મુજને

આપ સૌએ કરી દીધો કરજદાર મુજને, કર્યો સ્નેહ નો ભૂખ્યો અરજદાર મુજને, રાખવું પડશે કલમે ધ્યાન લખવા સાટું, જેવુંતેવું નહી ચાલે કર્યો ફરજ્દાર મુજને, આશીર્વાદ આપી વધાવશો તે જ ગમશે, અતિ માનથી ન કરજો વજનદાર મુજને, રહેવા દેજો જેવો છું હું તેવો ને તેવો જ, ભૂલ થયે તુરંત કરજો ખબરદાર મુજને, સ્નેહ વરસાવજો,પ્રેમે વધાવજો મુજને, આપવા દેજો કલમથી અસરદાર મુજને. નીશીત જોશી 22/9

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો