રવિવાર, 3 જાન્યુઆરી, 2010

કામ ચલાવીશુફુલ નહી તો ફુલની પાંખડીથી કામ ચલાવીશુ,
તુ નહી હો સામે તો તુજ છબીથી કામ ચલાવીશુ,
કરીયે પ્રેમ અપાર એ તુ પણ જાણે છે બધુ,
હોઠ રહે બંધ તો મૌનની ભાષાથી કામ ચલાવીશુ,
કરામત તો તુ જ કરી શકે ગમે ત્યારે જગમા,
રૂબરૂ નહી આવે ત્યાં સુધી યાદથી કામ ચલાવીશુ.

નીશીત જોશી

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો