બુધવાર, 20 જાન્યુઆરી, 2010

वसंत पंचमी की शुभकामना


या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावॄता

या वीणावरदंडमंडितकरा या श्वेतुपद्मासना

या ब्रह्माच्युतशंकरप्रभॄतिभिर्देवैः सदा वन्दिता

सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा


आप सभीको वसंत पंचमी की शुभकामना
Nishit Joshi

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો