મંગળવાર, 26 જાન્યુઆરી, 2010

हम जोड देंगे


कसम से तुम्हारी कसम हम तोड देंगे

हर वाकिया में तेरा वाकिया जोड देंगे

न रुक सकेगे रुकने को जो कहोगे

हर जझबात से तेरे जझबात जोड देंगे

जानते है, प्यार तो प्यार है यही कहोगे

हर इजहार को तेरे इजहार से जोड देंगे

[red]»♥« नीशीत जोशी»♥«

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો