શનિવાર, 28 સપ્ટેમ્બર, 2013

વાતો સૌને કહેવાઈ ગઈ

RemembranceDayPosterGrdae9Student (2) આમ તો બધી વાતો સૌને કહેવાઈ ગઈ, પણ દર્દની વ્યથા દર્દમાં જ સમાઈ ગઈ, જલાવેલો ચરાગ મહેફિલ રોશન કરવા, હવાના ઝુલ્મે આગ ચૌતરફ ફેલાઈ ગઈ, નીકળેલા બજારે કોઈ ખરીદાર શોધવા, મુજ ઉર્મીઓ કોળીના મોલે વેચાઈ ગઈ, ખાલી ના રહ્યું આંખોનું એ મકાન ક્યારેય, વહી ગયા બધા આંસુ ઉદાસી રોકાઈ ગઈ, છુપાવી રાખવી હતી ઝખ્મો ની કિતાબ, આપેલી હર સજા નજરોથી ચર્ચાઈ ગઈ, નીશીત જોશી

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો